بزهکاری نوجوانان

به نظر میرسد اختلاف بین نوجوانان با والدین و دیگر بزرگسالان در زمینه کسب آزادی به منظور آزمودن انواع نقشها و فرصتهاست تا بتواند الگوهای جدید احساس ، افکار و اعمال را فرا گیرند . با این حال عده ای از نوجوانان بیش از بقیه ، از آرادی بهره مند و بیش از سایرین از آن استفاده می کنند . در حالیکه عدهای از این نظم اجتماعی بسوی فرهنگ بزهکاری ، انحراف پیدا می کنند . متاسفانه آمار قطعی از تعداد بزهکاران در جامعه ما وجود ندارد و یا گزارش نمی شود . که عمده دلایل آن بشرح ذیل است :

نخست اینکه اعمال یزهکارانه در جوامع و کشورهای مختلف و حتی طی زمانهای متفاوت در یک کشور متغیر است . دو آنکه همه افراد بزهکار الزاماً به چنگ قانون گرفتار نمی شوند . بنابراین نمیتوان ادعا کرد همه نوجوانان بزهکار در ایران همان کسانی هستند که در کانونهای اصلاح و تربیت نگهداری می شوند . سوم اینکه چه بسا افرادی که بزهکار نیستند صرفاً به خاطر یک رفتار که ممکن است ناشی از انگیزه هایی جز بزهکاری باشد به دام افتاده باشند .

تعریف بزهکاری : نوجوان بزهکار کسی است که متهم به ارتکاب رفتار ضد اجتماعی و یا قانون شکنی است ولی بعلت آنکه به سن قانونی ( 18 سال ) نرسیده ، مانند یک مجرم بزرگسال مجازات نمی شود .

علل و عوامل موثر در بزهکاری نوجوانان :

1 - گروه سنی کمتر از پانزده سال آمادگی بیشتری برای ارتکاب یزه دارند .

2- جرائم بطور کلی در حومه شهرها بیشتر از شهرها و روستاها اتفاق می افتد .

3 نوجوانانی که در جامعه از تحصیلات ، تفریحات سالم و سرگرمی و کار سازنده به دلایلی بی بهره بوده اند بیشتر به ارتکاب جرم گرایش دارند .

4 عدم توجه و محبت کافی والدین و اطرافیان نسبت به نوجوان .

5 رشد محدود و ناکافی نوجوان در زمینه مسائل اخلاقی و معنوی یکی از عوامل عمده گرایش به بزهکاری است .

6 پسران به مراتب بیشتر از دختران مرتکب بزه میشوند . که این نسبت بیش از پنج برابر بوده است .

    زمینه ها و علل پیدایش بزه و بزهکاری :

    بدون تردید یکی از مهمترین علل بزهکاری ناکامی نوجوانان میباشد . شکست برای احراز هویت ، امنیت ، استقلال و محبت در نوجوان باعث بروز رفتار ضد اجتماعی به عنوان کوششی در جهت کاهش تنش های انباشته میگردد.

    در بررسی علل و عوامل بزهکاری باید عوامل زیستی ، روانی و اجتماعی را موثر دانسته و نقش هیچ یک از عوامل نادیده انگاشته نشود .

    1 تواناییهای ذهنی : در گذشته بین بزهکاری و عقب ماندگی ذهنی ارتباط زیادی تصور می شد ، ولی امروزه دیگر نمی توان عقب مادگی ذهنی را علت اصلی بزهکاری دانست و تحقیقات بعمل آمده روی نوجوانان بزهکار نشانگر اینست که اکثر بزهکاران دارای تواناییهای هوشی متوسط بوده اند .

    2 شرایط خانوادگی : تحقیقات بعمل آمده در زمینه بزهکاری ، رابطه نزدیکی بین بی ثباتی در شرایط محیط زندگی ، خانواده و اجتماع کودک با بزهکاری نشان می دهد . از نظر رشد شخصیت و منش ، مهمترین ریشه ها را باید در خانواده و در روابط بین والدین و فرزندان جستجو کرد .کان نگرشهای اجتماعی را ابتدا از خانواده یاد میگیرند .

    3 محیط و شرایط مدرسه : مدارس مانند هر نهاد و موسسه اجتماعی دیگر و بیش از همه آنها در پیشگیری از بزهکاری نقش دارند .

    4 شرایط و محیط زندگی : بزهکاری معمولاً در حومه شهرهای بزرگ و در بخشهای معینی از شهرهای بزرگ اتفاق می افتد ولی این بدین معنی نیست که در روستاها و شهرهای کوچک بزهکاری وجود ندارد . اکثر بزهکاران متعلق به محیطهایی هستند که جمعیت زیاد ، فقر ، اختلافات خانوادگی و عدم امکانات و تسهیلات تفریحی بر آنها حاکم است .

    5 خصوصیات شخصیتی : همه بزهکاران از لحاظ شخصیتی ناسازگار نیستند بلکه عده ای از آنان نسبتاً جوانان سازگار و خوبی هستند که به منظور ارضاء نیازهای عادی و بهنجار خود ، با گروههای ضد اجتماعی همانند میشوند .

    6 بیکاری و بی ثمر بودن : بسیاری از موارد شدید بزهکاری ناشی از بیکاری و احساس پوچی و بیهودگی نوجوانان است . نبودن امکانات برای نوجوانان و صرف انرژی آنان در جهتی سازنده و در نتیجه احساس بیهودگی و پوچی از یک سو و احساس حقارت و ناکامی ناشی از وضع بد اقتصادی ، اجتماعی و خانوادگی از سوی دیگر ، می تواند به رفتار بزهکارانه بیانجامد .

                خلاصه اینکه یک عامل و محرک مشترک روانی برای بزهکاری وجود دارد و آنهم احساس نا امنی است که مانع از پرورش متعادل و سازگار فرد می شود .احساس نا امنی میتواند مستقیماً در رابطه با عوامل و پدیده های زیستی ( توانائیهای کلامی ، ذهنی و ...) عوامل اجتماعی و اقتصادی و عوامل روانی ( خصوصیات شخصیتی ) و ناکامیهای پی در پی در تجارب زندگی باشد .  

+ نوشته شده توسط جمال سلیم پور در جمعه نوزدهم بهمن ۱۳۸۶ و ساعت 22:37 |